Deelnemingsvoorwaarden

DEELNEMINGSVOORWAARDEN LOTTO YOUNG ADVENTURERS

 • Indien er voor de wedstrijd specifieke competenties gevraagd worden van de deelnemers (duiken, proeven in open zee of in de bergen, abseilen…), zal de organisatie professionele begeleiding voorzien.
 • Al het nodige materiaal dat gebruikt dient te worden tijdens de wedstrijd zal door de organisatie voorzien worden.
 • De organisator is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken tijdens de ganse duur van de wedstrijd.
 • De organisatoren bepalen de voorwaarden van het hele project, teneinde het vooraf bepaalde budget te respecteren, te voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften en de uitvoerbaarheid van het project te garanderen.
 • Op de dag dat de wedstrijd start dienen alle deelnemers de volwassen (18 jaar) leeftijd bereikt te hebben. Evenmin mogen de deelnemers op dat moment ouder zijn dan 25 jaar.
 • Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel en allen via www.lottoyoungadventurers.com
 • Deelnemers kunnen slechts één keer inschrijven
 • Deelnames die seksueel getinte opmerkingen, allusies of opmerkingen bevatten of offensief zijn zullen zonder enige verdere uitleg geweerd worden.
 • De beslissing van de jury die de winnaar aanduidt is definitief en onweerlegbaar.
 • De organisatie verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade, direct of indirect, in het geval de wedstrijd en dus ook de avontuurlijke reis geannuleerd, aangepast of onderbroken wordt door overmacht en/of door een voorval buiten haar wil.
 • De organisatie behoudt ten allen tijde het recht om eerder gepubliceerde data aan te passen of te veranderen. De organisatie behoudt het recht om het reglement ten allen tijde aan te passen of bij te sturen, zelfs al wordt dit niet expliciet op de website meegedeeld. Indien de deelnemers het vooropgestelde reglement niet respecteren kan de organisatie hen op gelijk welk moment uit de wedstrijd zetten of hen zelfs de gewonnen prijs ontnemen.
 • Alle finalisten en winnaars moeten in staat zijn een medisch attest voor te leggen dat aangeeft dat ze in goede straat van gezondheid verkeren en aan sportieve proeven kunnen deelnemen. Alle finalisten en winnaars aanvaarden ook dat ze een document dienen in te vullen en te ondertekenen waarin zij afzien van alle verdere eisen tot schadevergoeding ten aanzien van de organisatoren en ze hun toestemming geven dat al het gemaakte beeldmateriaal gemaakt in het kader van Lotte Young Adventurers gebruikt mag worden voor publicitaire doeleinden. (Met inbegrip van promotie voor eventueel volgende edities).
 • Alle gegevens van persoonlijke aard zijn enkel en alleen bestemd voor de organisatie en haar partners. De gegevens kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden. Overeenkomstig de wet op de privacy (dd 8/12/1992, gewijzigd door de wet van 11/12/1998) heeft elke deelnemer het recht zijn gegevens ten allen tijde in te kijken, aan te passen of te schrappen. Elke deelnemer heeft hierbij ook het recht zijn gegevens gratis te laten schrappen zodat ze niet langer gebruikt kunnen worden voor publicitaire doeleinden.
 • Met het opladen van hun deelnemigsvideo op de website van Lotto Young Adventurers verklaren de deelnemers zich akkoord met het feit dat hun naam, voornaam en zelfs beeldmateriaal mag gebruikt worden in het kader van het project, dit via de website, andere mediakanalen of sociale media. De organisatie ziet af van elke verantwoordelijkheid inzake auteursrechten in verband het gebruik of de publicatie van boodschappen met audiovisuele inhoud op hun website geplaatst door de deelnemers. De organisatie engageert zich om, indien nodig, onmiddellijk en zonder uitstel om het even welke publicatie te verwijderen indien deze onderwerp is van een klacht. Dit zonder dat hiertegen beroep mogelijk is.